Ouderen - Pensioen en vervroegd pensioen
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op vervroegd pensioen?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Aan wie moet u de wijzigingen in uw persoonlijke toestand (adreswijziging, fiscale toestand, ...) melden?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Heeft u recht op een wezenpensioen?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Hoe kom ik te weten hoeveel de fiscale of andere inhoudingen op mijn pensioen bedragen?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Hoe werkt het stelsel van het bijkomend pensioen?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Hoeveel bedraagt het wettelijk minimumpensioen voor een werknemer, een zelfstandige en een ambtenaar?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Ik wil meer uitleg over het systeem van de 3 pensioenpijlers?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Kan ik bij de infodienst pensioenen terecht om het bedrag van mijn toekomstig pensioen te berekenen?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Men houdt een gedeelte van uw pensioen in?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Stijgt het pensioen van de zelfstandigen regelmatig met de index en werd dit pensioen onlangs opgetrokken?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

U geniet een pensioen en u heeft recht op een vervangingsinkomen?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

U geniet een pensioen en u wenst nog te werken?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

U geniet meerdere pensioenen?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

U wenst met rustpensioen te gaan?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Vanaf welke leeftijd kan ik met pensioen? Hoeveel bedraagt mijn wettelijk pensioen?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Wat is nieuw met betrekking tot het pensioen van de zelfstandigen?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Wat moet u doen bij het overlijden van een gepensioneerde?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Wat moet u doen bij het overlijden van uw (ex-)echtgenoot?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Welke procedure moet ik doorlopen om mijn pensioen aan te vragen? Gebeurt dit niet automatisch?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Welke zijn de verschillende uitbetalingswijzen voor uw pensioen?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Zal het vervroegd pensioen nog kunnen vanaf een bepaalde leeftijd of zal het volledig en voorgoed worden afgeschaft?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :

Zal het wettelijk pensioen ook in de toekomst nog worden uitbetaald? Heeft de regering het zilverfonds gespijsd?

U vindt een antwoord op deze vraag op de website van de volgende organisaties :


AnySurfer, label de qualité belge pour les sites internet accessibles, juillet 2007
FR    NL    DE Contact